Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets officiella anslagstavla. Här tillkännages kungörelser och förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll.

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras av ordföranden och en justeringsperson. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås anslagstavla.

Anslag/bevis är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås.

Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som beslutas på sammanträdet. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Protokoll från direktionssammanträde 2022-09-19 , 1.7 MB.