Eldning utomhus

Att handskas med eld på fel sätt kan få ödesdigra konsekvenser. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar. Elda inte vid torr väderlek eller om det blåser kraftigt.

Information

I Kalmar län utfärdas eldningsförbud av respektive kommun. Information vid eldningsförbud finns på kommunernas och förbundets hemsida. Eldning sker alltid på egen risk och eldning av större omfattning skall anmälas till kommunens räddningstjänst. Eldningen skall vara avslutad vid mörkrets inbrott.

Före eldning

 • Utse ansvarig person för eldningen.
 • Håll tillräckliga avstånd! (75 m från byggnad och 40 m från växande gröda/arbetande maskin, inga brännbara ämnen inom dessa avstånd).
 • Vind (vid stark vind får igen bränning ske, vind får ej ligga över annan bebyggelse eller allmän väg).
 • Avgränsnings- och skyddsåtgärder (minst 2 meter/erforderligt fritt runt bålet, avvattning av ytan, tillgång till handredskap; ståltrådsräfsor o.d).
 • Luftledning (ingen eldning får förekomma så att det påverkar ledningar).
 • Släckutrustning (tillgång till vatten via trycksatt slang eller vattentunna med hinkar, spadar, ruskor o.d).

Under eldning

 • Eldning skall alltid ske under kontroll. Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt.
 • Var observant på risk med gnistregn som sprids med vinden!
 • Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk, så ska eldningen avbrytas.
 • Utrustningen för brandsläckning ska hållas lätt tillgänglig.

Efter eldning

 • Brasan ska bevakas tills elden är släckt och risken för brandspridning upphört. Vid blåst är risken särskilt stor för återantändning av rester som inte brunnit upp helt.
 • I större askhögar ska vattenbegjutning varvas med omrörning eller täckning med jord/sand.
 • Efterkontroll ska göras ett par timmar efter det att bränningen avslutats, samt även dagen efter.