Om det brinner

Vid en brand ska du tänka på följande:

Rädda

Se till att sätta dig själv och andra i din närhet i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.

Om du upptäcker att det finns rök i trapphuset ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.

Varna

Varna andra så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Släck

Om branden inte är alltför stor kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa!