Tips och råd inomhus

Varje år omkommer närmare 100 personer i Sverige i bränder. De flesta av dem dör hemma. Här hittar du handfasta tips på hur du kan göra för att förhindra att det börjar brinna.

Boendesprinkler

Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Många hade kunnat räddats om det hade funnits boendesprinkler.

Boendesprinklerlänk till annan webbplats

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandfiltlänk till annan webbplats

Brandskydd i flerbostadshus

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ska det finnas ett alternativ.

Brandskydd i flerbostadshuslänk till annan webbplats

Brandskydd i hemmet

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.

Brandskydd i hemmetlänk till annan webbplats

Brandsläckare

Vilken brandsläckare ska man välja?

Brandsläckarelänk till annan webbplats

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Brandvarnarelänk till annan webbplats

Hjärt-lungräddning

Så gör du vid plötsligt hjärtstopp.

Hjärt-lungräddning

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa.

Jordfelsbrytarelänk till annan webbplats

Levande ljus och belysning

Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n.

Levande ljus och belysninglänk till annan webbplats

Linolja

Om du behandlar golv med linolja måste du vara försiktig, eftersom linolja kan självantända. När arbetet är klart ska trasor och penslar behandlas med stor varsamhet.

Linoljalänk till annan webbplats

Mobilladdare

Det blir allt vanligare med bränder i batteriförsedda elektronikprodukter. Både de uppladdningsbara batterierna och själva laddaren kan börja brinna.

Mobilladdarelänk till annan webbplats

Om det börjar brinna

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Om det börjar brinnalänk till annan webbplats

Rökning

Rökning ligger bakom de flesta dödsbränderna, ofta i kombination med alkohol eller läkemedel. En annan riskfaktor är om du har nedsatt rörelseförmåga.

Rökninglänk till annan webbplats

Spisvakt

Många bränder startar på spisen i köket. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Gå aldrig från köket om något kokar på spisen.

Spisvaktlänk till annan webbplats

Till toppen