Tips och råd inomhus

Varje år omkommer närmare 100 personer i Sverige i bränder. De flesta av dem dör hemma. Här hittar du handfasta tips på hur du kan göra för att förhindra att det börjar brinna.

Boendesprinklerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Många hade kunnat räddats om det hade funnits boendesprinkler.

Brandfiltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandskydd i flerbostadshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ska det finnas ett alternativ.

Brandskydd i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.

Brandsläckarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilken brandsläckare ska man välja?

Brandvarnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Hjärt-lungräddning

Så gör du vid plötsligt hjärtstopp.

Jordfelsbrytarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa.

Levande ljus och belysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n.

Linoljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du behandlar golv med linolja måste du vara försiktig, eftersom linolja kan självantända. När arbetet är klart ska trasor och penslar behandlas med stor varsamhet.

Mobilladdarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det blir allt vanligare med bränder i batteriförsedda elektronikprodukter. Både de uppladdningsbara batterierna och själva laddaren kan börja brinna.

Om det börjar brinnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Rökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rökning ligger bakom de flesta dödsbränderna, ofta i kombination med alkohol eller läkemedel. En annan riskfaktor är om du har nedsatt rörelseförmåga.

Spisvaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Många bränder startar på spisen i köket. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Gå aldrig från köket om något kokar på spisen.