Vattensäkerhet

En person drunknar var tredje dag i Sverige. I vissa grundskolor kan bara 2 av 10 elever simma 200 meter. Drunkning är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn.

Badvett

1. Bada alltid tillsammans med någon!
2. Simma längs med stranden!
3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
5. Simma inte under bryggor och hoppställningar!
6. Spring inte på bassängkant eller bryggor – du kan halka!
7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!
9. Lek inte med livräddningsmateriel!
10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!

Båtvett

• Använd alltid flytväst.
• Sitt ner i båten – byt plats en i taget om absolut nödvändigt.
• Stanna vid båten om du faller i vattnet.
• Om du behöver hjälp – vifta långsamt med armarna över huvudet och åt sidorna.
• Ta alltid upp en nödställd i aktern på båten.

Isvett

• Var aldrig ensam på isen.
• Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
• Prova alltid isen med en ispik. Tänk på att isen kan vara svag vid vass, brygga, bro, avlopp och inlopp osv.

Grundregler vid livräddning i vatten

Tänk alltid på…
…din egen säkerhet.
• Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet.
• Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker.
• Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Använd alltid den så kallade ”förlängda armen”.
• Den bästa och säkraste livräddaren är en torr livräddare.

Flytvästdepå

På brandstationen i Emmaboda kan invånarna låna gratis flytvästar. Flytvästar finns i alla storlekar och lånetiden är max 1 vecka.