Brandfarlig vara hemma

Bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är exempel på brandfarliga varor.

Hantering

 • Förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn.
 • Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.
 • I flerfamiljshus får ingen brandfarlig vara förvaras i vinds- eller källarförråd.

Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft.

Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand.

 • Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara CE-märkt.
 • Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela.
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används.
 • Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.

Hur mycket brandfarlig vara får man ha hemma?

Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarlig vara hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Med detta menas att t ex att en villaägare får ha 1 Gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare t.ex. lacknafta, rödsprit etc. Villaägaren kan i detta exempel formellt ha mer brandfarliga produkter hemma men har han/hon inte behovet ska inte mer produkter finnas i hemmet.

Gränsen för när tillstånd till hantering av brandfarlig vara krävs är:

 • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas).
 • Annan brandfarlig gas max 5 liter (flaskornas volym räknas).
 • Brandfarlig vätska max 100 liter.
 • Vätska för uppvärmning t ex oljecistern till oljebrännare 10 000 liter.

Om du hanterar mer än dessa volymer krävs tillstånd.