Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Kvalitetshöjande arbete

Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare. Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Här nedan kan ni ladda ner dokument som kan vara till er hjälp i ert systematiska brandskyddsarbete. Dokumenten är publicerade som worddokument.

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel på dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete

Enkel riskhanteringsprocess , 21.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Låg risknivå, till exempel förskola , 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskola , 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Hotell och Vandrarhem , 38.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Industri , 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse – industri , 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Kyrkor och Samlingslokaler , 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdanläggning , 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.Checklistor för egenkontroll:


Mindre anläggning , 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Större anläggning , 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Årlig systemrevision , 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadshus , 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse – flerbostadshus , 245 kB, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande brandskydd i bostadsfastigheter , 42 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldreboende , 55 kB, öppnas i nytt fönster.