Taxa för samordnad tillsyn enligt LSO och LBE

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige och indexregleras årligen enligt PKV. Timavgiften är beslutad att fr.o.m. den 1 juni år 2021 vara 1 134:-/tim.

Taxa för samordnad tillsyn enligt lag (2033:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp

Verksamhets-

klass

Avgift

(kronor)

1. Mindre industri, kontor m.m. (mindre än 150 personer, mindre än 2500 kvm)

VK1


5 500


2. Större industri, kontor m.m. (mer än 150 personer, mer än 2500 kvm)

VK1

8 193

3. Gemensamhetsboenden

VK3B

4 366

4. Samlingslokal < 30 personer (små butiker, små resturanger)

VK2A

3 941

5. Samlingslokal < 150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2A

4 366

6. Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2B+VK2C

5 500

7. Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.)

VK4

3 515

8. Hotell (9-30 bäddar, B&B, pensionat osv.)

VK4

4 366

9. Hotell (31+ bäddar)

VK4

5 500

10.Hotell med fler verksamheter (konferensanläggningar, nattklubb osv.)

VK4

7 484

11. Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv,)

VK5A

4 508

12. Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende osv.)

VK5B

6 067

13. Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse osv.)

VK5C+D

8 193

14. Organisationstillsyn


6 492

15. Bensinstation bemannad


5 500

16. Bensinstation obemannad


5 216

17. Fordonsgasstation


5 216

18. Industri mindre hantering (verkstad)


5 216

19. Industri större hantering - process


7 768

20. Lagerverksamhet


5 216

21. Restaurang med gasol


4 082

22. Butik


4 082

23. Färghandel


4 082

24. Lantbruk


5 103

25. Fyrverkeriförsäljning


4 791

26. Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg.


3 799

27. Förvaring av explosiv vara större omfattning >= 60 kg.


5 216

Till toppen