Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige och indexregleras årligen enligt PKV. Timavgiften är beslutad att fr.o.m. den 1 juli år 2022 vara 1 165:-/tim.

Taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp

Avgift med avsyning (kronor)


Avgift utan

avsyning (kronor)

1. Avslag


2 330,00

2 330,00

2. Mindre komplettering till befintligt tillstånd


1 747,50

1 748,00

3. Övertagande av befintligt tillstånd


1 165,00

1 165,00

4. Godkännnde av föreståndare och deltagare


1 747,50

1 748,00

5. Bensinstation bemannad

Nytt

Förnyat

11 358,75

9 028,75

6 990,00

5 243,00

6. Bensinstation obemannad

Nytt

Förnyat

9 611,25

8 446,25

5 825,00

4 660,00

7. Fordonsgasstation

Nytt

Förnyat

10 193,75

8 446,25

6 990,00

5 243,00

8. Industri mindre hantering (verkstad)

Nytt

Förnyat

9 611,25

7 863,75

6 990,00

5 243,00

9. Industri större hantering - process

Nytt

Förnyat

14 271,25

12 523,75

10 485,00

8 738,00

10. Lagerverksamhet

Nytt

Förnyat

9 611,25

7 863,75

6 990,00

5 243,00

11. Restaurang med gasol

Nytt

Förnyat

8 446,25

6 698,75

5 825,00

4 078,00

12. Butik

Nytt

Förnyat

9 611,25

7 863,75

6 990,00

5 243,00

13. Färghandel

Nytt

Förnyat

10 193,75

8 446,25

6 990,00

5 243,00

14. Fyrverkeriförsäljning

Nytt

Förnyat

7 863,75

6 116,25

5 825,00

4 660,00

15. Förvaring av explosiva vara mindre omfattning < 60 kg.

Nytt

Förnyat

6 698,75

4 951,25

4 660,00

3 495,00

16. Förvaring av explosiv vara större omfattning >= 60 kg.

Nytt

Förnyat

10 193,75

7 863,75

6 990,00

5 243,00