Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige och indexregleras årligen enligt PKV. Timavgiften är beslutad att fr.o.m. den 1 juni år 2021 vara 1 134:-/tim.

Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp

Avgift

(kronor)

1. Bensinstation bemannad

8 165

2. Bensinstation obemannad

7 598

3. Fordonsstation

7 598

4. Industri mindre hantering (verkstad)

7 598

5. Industri större hantering - process

12 134

6. Lagerverksamhet

7 598

7. Restaurang med gasol

5 897

8. Butik

5 897

9. Färghandel

7 371

10. Lantbruk

7 031

11. Fyrverkeriförsäljning

5 330

12. Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg.

7 598

13. Förvaring av explosiv vara större omfattning >= 60 kg.

9 299

Till toppen