Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige. Timavgiften är beslutad att fr.o.m. den 1 juni år 2020 vara 1 115:-/tim.

Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp

Avgift

(kronor)

1. Bensinstation bemannad

8 028

2. Bensinstation obemannad

7 471

3. Fordonsstation

7 471

4. Industri mindre hantering (verkstad)

7 471

5. Industri större hantering - process

11 931

6. Lagerverksamhet

7 471

7. Restaurang med gasol

5 798

8. Butik

5 798

9. Färghandel

7 248

10. Lantbruk

6 913

11. Fyrverkeriförsäljning

5 241

12. Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg.

7 471

13. Förvaring av explosiv vara större omfattning >= 60 kg.

9 143

Till toppen