Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torås genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Avgift

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige och indexregleras årligen enligt PKV. Timavgiften är beslutad att fr.o.m. den 1 juli år 2022 vara 1 165:-/tim.

Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendetyp


Verksamhets-klass

Avgift (kronor)

1. Mindre industri, kontor, m.m. (mindre än 150 personer, mindre än 2500 kvm.)

VK1

6 641

2. Större industri, kontor m.m. (mer än 150 personer, mer än 2500 kvm)

VK1

9 553

3. Gemensamhetsboenden

VK3B

5 476

4. Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger)

VK2A

4 893

5. Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2A

5 476

6. Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning)

VK2B + VK2C

6 641

7. Mindre hotell (under 9 bäddar/5 rum, B&B, pensionat osv.)

VK4

4 311

8. Hotell (9-30 bäddar, B&B, pensionat osv.)

VK4

5 476

9. Hotell (31+ bäddar)

VK4

6 641

10. Hotell med flera verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.)

VK4

8 971

11. Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.)

VK5A

5 476

12. Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende osv.)

VK5B

7 223

13. Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse osv.)

VK5C+D

9 553

14. Organisationstillsyn


7 806

15. Tillsyn i samband med remiss


3 728

16. Tillsyn av enskilda förhållanden


3 728