Taxa för tillsyn

Taxa för tillsyn enligt 5 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

  • Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2 § LSO, samt tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
  • Taxan består av en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften är 684 kr/timme från och med 2020-01-01.
  • För varje unik tillsyn debiteras en grundavgift. I grundavgiften ingår x timmar enligt tabell 1.
  • För tillsyn överstigande x timmar debiteras verklig tid med hel förstatimme och därefter med påbörjad halvtimme.
  • Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE multipliceras grundavgiften med faktor 1,5. Den rörliga delen av tillsyn LBE adderas till tillsynstiden LSO.
  • Vid flera objekt med samma ägare/nyttjanderättshavare på samma fastighet, debiteras en grundavgift. I övriga fall debiteras en grundavgift per objekt.
  • I grundavgiften ingår förberedelser såsom att gå igenom ritningar och andra handlingar, tillsyn, resor samt viss information och rådgivning.
  • Ytterligare uppföljningsbesök debiteras verklig tid med hel förstatimme och därefter med påbörjad halvtimme.

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften och vad som skall ingå. Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.


Taxeberäkning för tillsyn

Enligt 5 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Tabell 1

Skriv tabellbeskrivning här

Tillsynstaxa

Separat tillsyn LSO eller LBE

Samplanerad tillsyn LSO och LBETid (timmar)

Tid (timmar)

Uträkning

Bokning av besök

0,33

0,33

Genomsnittstid 20 minuter

Restid
0,5
0,5
Beräknad genomsnittlig restid 30 minuter, tur och retur.

Protokollskrivning


1


1,5


Genomsnittstid 60 minuter ett protokoll och 90 minuter för
2 protokoll (LSO och LBE) på samma objekt.

Grundavgift
(år 2020)


1,83 tim x 684:- =
1 251,72:-

2,33 tim x 684:- =
1 593,72:-


Grundavgift
Består av en rörlig timavgift som indexregleras enligt KPI.

Tid för besök ute på platsen
Debiteras med hel förstatimme därefter med påbörjad halvtimme.

Uppföljningskostnad
I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. åtgärdskvitto ingår detta i grundavgiften efter första besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats debiteras timkostnad för tiden på plats likt ovan samt 1/2 grundavgift. Detta förväntas då täcka bokning, förberedelse, restid och protokollskrivning.