Förstärkt medmänniska

Vill du vara med och bidra till en ökad trygghet på mindre orter och samtidigt lära dig mer om hur du kan förebygga oönskade händel­ser? Du förbinder dig inte till något, det finns inga skyldigheter - däremot finns det många möjligheter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor!

Övning av medlemmar ur gruppen Förstärkt medmänniska

Uppstart

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har startat upp förstärkt medmänniska i Gullabo och Boda Glasbruk för att öka tryggheten på orterna, samt att det tar lång tid för räddningstjänstens operativa styrkor att nå fram inom rimlig tid.

Detta innebär att boende i dessa mindre orter ska vara beredd på att det initialt kan komma hjälp från allmänheten när du larmar 112.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har jour- och beredskapsstyrkor på fem orter i Emmaboda och Torsås kommuner. På landsbygden utanför dessa orter tar det därför längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka. Räddnings­tjänsten har därför som mål att minska tiden från det att en oönskad händelse inträffar tills att den drabbade får hjälp. Den första direkta hjälpen behöver inte komma från samhällets organiserade hjälpresurser utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt, exempelvis en privatperson - det kan vara du.

För att öka tryggheten även på andra orter, stödjer därför Räddningstjänsten människor på landsbygden med att ha en egen förstärkt förmåga för en första insats vid en oönskad händelse. Vi kallar detta för Förstärkt medmänniska.

Medlem ur gruppen Förstärkt medmänniska övar hjärt- och lungräddning

Förstärkt medmänniska

För att uppnå största nytta så väljs de byar eller orter ut där det tar längst tid för räddningsstyrkorna att komma fram, samtidigt som det måste finnas ett rimligt urval av människor att delta. Gullabo och Boda Glasbruk är två av dessa orter.

På orterna kommer det att finnas ett antal frivilliga personer, som får utbildning av räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera som Förstärkt medmänniska när en olycka inträffar på orten. Utbildningen består av fyra block som är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

De frivilliga personerna får information via SMS då en olycka inträffar i deras närhet. Informationen innehåller en beskrivning om vad som har hänt och vart det har inträffat.

Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och fungerar som Förstärkt medmännis­ka, i väntan på att räddningstjänsten och/eller ambulansen anländer.

Frivillighet med möjligheter

Att delta som Förstärkt medmänniska är givetvis helt frivilligt och ska bara jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka. Du har därför inga skyldighe­ter, inte heller några rättigheter, men många möjligheter!

  • Inga skyldigheter - att delta är helt frivilligt. Det finns inga för­väntningar att göra något utöver vad man som privatperson ska/kan göra.
  • Inga rättigheter - det finns inga rättigheter att göra något som inte en privatperson får göra, alltså inte bryta mot trafikregler, inte förstöra annans egendom med mera.
  • Många möjligheter - du ökar tryggheten och skyddet mot oönskade händelse där du bor. Du har väldigt stora möjlighe­ter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor som befinner sig i en akut kris eller olycka.

Intresserad

Vi hoppas att du är en av dessa personer i framtiden! Räddningstjänsten kommer att utbilda en ort per år inom vårt geografiska område Emmaboda och Torsås kommuner.

Är du intresserad?

Kontakta: Räddningschef Hans Erlandsson, 0471 24 98 81 eller
e-post: hans.erlandsson@rfet.se