Frågeformulär

Räddningstjänstförbundet arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet. Därför behöver vi din hjälp om hur du uppfattar oss och det vi gör i olika sammanhang.

Formulär för vår organisation

Här hittar du frågeformulär som rör våra räddningsinsatser, vår utbildning och våra tillsyn- och brandskyddskontroller.

Har du t.ex. träffat oss vid en olycka av något slag, då svarar du på enkäten som gäller: Räddningsinsatser.

Har du varit hos oss på en utbildning, då svarar du på enkäten som gäller:
Utbildning.

Har du haft tillsynsbesök av oss i ditt företag eller har du haft besök i hemmet av våra brandskyddskontrollanter, då svarar du på enkäten som gäller:
Tillsyn- och Brandskyddskontroll.