Enkät för krisberedskap

Nedan följer ett antal frågor som vi önskar att du svarar på.
Du graderar påståendena i 1-5 (1 för mycket liten utsträckning och 5 för i mycket stor utsträckning). Lämna, om möjligt, gärna också kommentarer. Tack för din hjälp!

Fråga 1
I vilken utsträckning ser du att krisberedskapsarbetet bidrar till den kompetens och förmåga som krävs?
Fråga 1


Fråga 2
I vilken utsträckning har genomförda arbeten, träningar, övningar, utbildningar och möten bidragit till att öka krishanteringsförmågan?
Fråga 2


Fråga 3
I vilken utsträckning är din förväntan på krisberedskapsarbetet uppfylld?
Fråga 3


Fråga 4
I vilken utsträckning har du fått tillräckligt med information om kommunens arbete med krisberedskap?
Fråga 4


Fråga 5
I vilken utsträckning har bemötande och professionalism varit bra och du fått möjlighet att framföra frågor och åsikter?
Fråga 5Vad kan förbättras?
Categories