Enkät för räddningsinsatser

Nedan följer ett antal frågor som vi önskar att du svarar på.
Du graderar påståendena i 1-5 (1 för mycket liten utsträckning och 5 för i mycket stor utsträckning). Lämna, om möjligt, gärna också kommentarer. Tack för din hjälp!

Fråga 1
I vilken utsträckning upplevde du att du fick den hjälp och det stöd du behövde av räddningspersonalen?
Fråga 1


Fråga 2
I vilken utsträckning blev de hjälpbehov du hade tillgodosedda under och efter insatsen?
Fråga 2


Fråga 3
I vilken utsträckning är din förväntan på den hjälp och stöd som du fick uppfylld?
Fråga 3


Fråga 4
I vilken utsträckning fick du information i samband med räddningsinsatsen och efter?
Fråga 4


Fråga 5
I vilken utsträckning var bemötandet och professionalism bra och du fick möjlighet att framföra frågor och åsikter?
Fråga 5Vad kan förbättras?