Dataskydds­förordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den Europiska Dataskyddsförordningens regler (EU 2016/679) när vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter.

Regler

Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som exempelvis Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bolagslagen, Socialtjänstlagen med flera lagar.

I de flesta av kommunernas verksamheter behandlar vi personuppgifter, som i många fall ingår i ett eller flera register.

Personuppgiftsansvar

Ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras är de politiska nämnderna och de kommunala bolagens styrelser och förbundsdirektion i kommunerna. Kontaktuppgifter till nämnderna och styrelserna och förbund hittar du om du följer nedanstående länk.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga i Emmaboda kommun Länk till annan webbplats.
Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga i Torsås kommun Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås har gemensamt dataskyddsombud med hela Emmaboda kommunkoncern.

Dataskyddsombud