Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den Europiska Dataskyddsförordningens regler (EU 2016/679) när vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter.

Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som exempelvis Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bolagslagen, Socialtjänstlagen med flera lagar.

I de flesta av kommunernas verksamheter behandlar vi personuppgifter, som i många fall ingår i ett eller flera register.

Personuppgiftsansvar
Ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras är de politiska nämnderna och de kommunala bolagens styrelser och förbundsdirektion i kommunerna. Kontaktuppgifter till nämnderna och styrelserna och förbund hittar du om du följer nedanstående länk.

Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga i Emmaboda kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga i Torsås kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud för Emmaboda och Torsås kommuner:

E-post: dataskyddsombud@nybro.se
Telefon: 0481-450 00