Dataskyddsombud

Om du behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar personuppgifter – eller vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud.

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet

E-post: maria.henningsson@emmaboda.se
Telefon: 0471-24 90 00

Klagomål till tillsynsmyndighet

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter inte hanteras på ett riktigt sätt kan du kontakta oss eller göra en anmälan till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen