För att lära dig mer

Här har vi samlat en lista på var du kan hitta nyttig information hos andra aktörer, både före och efter en olycka eller kris.

Krisinformation.se

En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen underlättar för dig att hitta rätt information.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

DinSäkerhet.se

Webbplats som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kommunicerar genom, till dig som privatperson. Webbplatsen handlar om risker och säkerhet och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Msb.se

Har information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

Msb.se Länk till annan webbplats.

1177.se

Informerar om medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer och reportage. Du kan också ta del av andras berättelser och upplevelser.

1177.se Länk till annan webbplats.

SMHI.se

Är webbplatsen där du bland annat kan få information om aktuellt väder.

SMHI.se Länk till annan webbplats.

Civil.se

Civilförsvarsförbundets webbplats där du kan hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma, samt information om hur civilförsvarsförbundet kan bidra i samhällets krisberedskap.

Civil.se Länk till annan webbplats.

Svenska Blå Stjärnan

Har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Svenska Blå Stjärnan Länk till annan webbplats.