Så varnas du - VMA

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut per telefon.

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen "Viktigt meddelande" som följs av information i radio och TV.

Hur låter larmet?
Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan.

Bilden visar tonstötarnas tidslängd


När faran är över hörs en annan längre signal.

Faran över

Signalerna provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. När testet är klart ljuder en signal som betyder att faran är över. Vid prov ges även information i radion.

Gör så här när larmet går
1. Håll dig inomhus. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum. Om möjligt, stäng av ventilationen.
2. Lyssna på P4 Kalmar eller se på SVT:s text-TV sidan 100 och 599. Där kommer information att lämnas till dig om vad som har hänt och vad du ska göra.
3. När faran är över sänds den signal som kallas "Faran över". Den består av 30 sekunders ljud.

VMA i telefonen och som sms i mobilen
För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, har VMA kompletterats med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.