Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Sista veckan i maj 2018 fick hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 Vad handlar det om?
Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Varför är informationen viktig?
Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.

Varför kommer broschyren just nu?
Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att hantera allvarliga händelser både i fredstid och i värsta fall krig.

Andra format och språk
Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.

Punktskriftsversionen av Om krisen eller kriget kommer skickas hem till dem som idag använder tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Alla övriga versioner publiceras som pdf- och ljudfiler eller filmfiler senast i slutet av juni.

Mer information: www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.