Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter. Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Applikationens startläge

I startläget finns prognos för aktuell dag och fem dagar framåt. Prognosen presenteras med färgkod, siffra, aktuell risk samt information om hur du bör agera när du eldar utomhus i trädgården eller ute i naturen. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig innan du gör upp eld eller vid andra aktiviteter som kan orsaka gnistbildning.

Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller på din kommuns räddningstjänst webbplats. I vissa fall kan även Länsstyrelsen i ditt län utfärda eldningsförbud.

Översiktskartor – fördjupade brandriskprognoser

I applikationens översiktskartor finns fördjupade prognoser. De fördjupade prognoserna visar gräsbrandsrisk, skogsbrandrisk antändning och skogsbrandrisk spridning. Observera att översiktskartorna har andra riskvärden än de förenklade riskvärden som visas i applikationens startläge. Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00.

Lokalt kan brandrisken vara stor efter en längre torrperiod, även om närliggande områden har fått regn. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger.

Sparade platser

Här sparas dina sparade platser så att du direkt kan få brandriskprognoser för det området du har valt, du kan även ändra namn på dina sparade platser. För att spara en plats trycker du på stjärnan i applikationens startläge.

Dela brandrisker i sociala medier

Du kan dela med dig av aktuell brandrisk där du är eller för sökt ort på Facebook, Twitter och med e-post. Om du till exempel vet med dig att en familjemedlem eller kompis befinner sig på, eller ska resa till en ort, kan du söka rätt på brandrisken för denna ort och dela med dig av brandrisken och sprida kunskap om säker eldning.

Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig innan du gör upp eld eller vid andra aktiviteter som kan orsaka gnistbildning.

Var alltid försiktig när du eldar eller grillar.

(Hämtat från DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)