Skydda dig mot brand

Varje år inträffar cirka 24 000 bränder i bostäder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till 6000 av dem och insatserna räddar ett liv varje vecka.

Många bränder går att förhindra men om det ändå börjar brinna kan en brandvarnare rädda ditt liv och hem. Den kan upptäcka brand och rök tidigt och varnar dig så du kan släcka branden eller ta dig ut. För att veta att din brandvarnare fungerar rekommenderar vi att du testar din brandvarnare minst en gång i månaden.

Bli påmind med SMS

Registrera ditt mobilnummer så får du en påminnelse när det är dags att trycka på knappen. Registrera ditt nummer på www.skyddadigmotbrand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan hända

För att en brand ska starta behövs värme, syre och brännbart material. De vanligaste bostadsbränderna hänger ihop med att vi lagar mat eller eldar i eldstad. I december ökar antalet bränder som hänger samman med tända ljus.

Det här kan du göra för att undvika brand

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen.

  • Håll koll på spisen när den är på och matlagningen är igång.
  • Elda inte mer i din eldstad än vad som rekommenderas
  • Placera tända ljus stadigt och inte nära saker som kan börja brinna.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade.

Brandvarnare - lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder i allmänhet finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i bostäder. I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Hemberedskap - skydda dig mot brand vid strömavbrott

När vardagen vänds upp och ner och du till exempel ska laga mat utan el, behöver du kunna hantera bland annat spritkök och bränsle. I filmen visar Heidi Andersson hur du på ett säkert sätt kan ordna med ljus, värme och mat under ett strömavbrott. Lär dig mer om att förbereda dig för kris. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.