Utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar län

Med start 4 maj 2020 inleds en utökad samverkan gällande framförallt ledningspersonal inom de olika räddningstjänsterna i södra Kalmar län.

Samverkansområdet kommer att benämnas Räddningsregion södra Kalmar län och aktörerna som ingår i samverkan är Räddningstjänsten Öland, Kalmar Brandkår, Räddningstjänsten Nybro och Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Samverkan innebär att det från detta datum finns en gemensam räddningschef i beredskap (istället för tre som det är idag), en gemensam insatschef i beredskap (ny funktion) samt tre yttre befäl (samma som idag). Förändringen genomförs i syfte att förbättra ledningsförmågan. I samband med detta kommer funktionen Räddningschef i beredskap också agera Tjänsteman i beredskap för kommunerna som ingår i samverkan.