Upphävande av eldningsförbud

Eldningsförbudet som infördes 30 juni 2020 upphör att gälla från och med måndagen den 31 augusti 2020 klockan 12:00.

Emmaboda och Torsås kommuner beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att häva eldningsförbud i de två kommunerna.
Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) är tillåtet.

Med anledning av det kallare vädret med regn som under helgen passerat Emmaboda och Torsås, så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunerna.

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid all hantering av eld, även grillning.

Beslut Emmaboda kommun , 451.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslut Torsås kommun , 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.