Nytt samverkansområde för räddningstjänsten

Från och med torsdag den 2 december ingår räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn i ett gemensamt operativt ledningssystem.

Anledningen till förändringen är nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ställer högre krav på ledning av operativ räddningstjänst.

Vissa funktioner som tidigare har legat på respektive kommun kommer nu att samordnas gemensamt. Alla funktioner i befälsleden såsom vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regionala insatsledare, insatsledare, med flera följer nya riktlinjer från MSB vad gäller enhetligt ledningssystem för alla räddningstjänster i Sverige.

Trygghets- och larmcentralen, TLC, i Kalmar blir gemensam samordnare för alla de nio kommunerna när det gäller att komma i kontakt med tjänsteman i beredskap.