Ny verksamhet i Räddningstjänstförbundet

Fr.o.m. den 1/1 2022 beslutade förbundets medlemskommuner att Räddningstjänstförbundet skulle driva sotning (rengöring) i egen regi.

Räddningstjänstförbundet är därmed huvudman för både sotning och brandskyddskontroll i Emmaboda och Torsås kommuner. Förbundet har sedan tidigare två brandskyddkontrollanter anställda och verksamheten utökas nu med tre skorstensfejare som kommer att utföra den kommunala sotningen (rengöringen). Räddningstjänsten ser att det kan finnas en stor fördel med att ha hela kedjan inom samma organisation för att kunna arbeta större och bättre med det förebyggande brandskyddet.

Har du frågor omkring sotning och brandskyddskontroll är du välkommen att kontakta sotningsverksamheten på telefonnummer 0471-24 98 90 mellan kl. 13.00 - 15.00.