På måndag 7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det är en test! Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar.

På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00.
Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande, VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhussignalerna testas var tredje månad.

Ovanstående text finns även på flera andra språk.