Brandsäkerhet i skog och mark

När det råder risk för gräsbränder är det bra att tänka till en extra gång innan du eldar i gräs eller i din trädgård.

Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några minuter kan vädret ändra sig så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har överraskats av den snabba brandspridningen.

Följ prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker men var också extra vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar. Du kan lätt kontrollera brandrisken i appen Brandrisk Ute där även råd och information finns om eldning.

Tänk på att alltid kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du börjar elda. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Har du appen Brandrisk Ute för smarta mobiltelefoner kan du via den få information om aktuella eldningsförbud.

Brandrisken är väderberoende

Var observant på vädret när du ska elda gräs. Följ MSB:s och SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker eller via appen Brandrisk Ute. Brandrisken är oftast störst på eftermiddagen när temperaturen är som högst och luftfuktigheten är som lägst.

Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.

Vinden är också en faktor som påverkar brandspridningen. Vid stark eller byig vind kan det vara farligt att elda utomhus då branden kan sprida sig snabbt och antända byggnader eller andra objekt.

Undvik att elda gräs om möjligt

Gräs brinner nyckfullt och elden kan snabbt ändra karaktär från lugn till häftig.

Om du ändå beslutar dig för att elda gräs är det viktigt att först vidta skyddsåtgärder som säkerställer att gräseldningen inte sprider sig oavsiktligt. Var uppmärksam på att ett snabbt väderomslag med ökad vind eller ändrad vindriktning, torrare, varmare väder snabbt ändrar hur branden sprids.

Brandspridningen är ofta snabbare i gräs än i skogsmiljö, ofta så snabb att man som enskild person inte har möjlighet att hejda den.

Om du ska grilla eller elda i skog och mark

Om du ska grilla eller elda i skog och mark är det viktigt att vara uppmärksam på om det är gräsbrandsrisk. Det är ofta bäst att använda fasta grillplatser. När det är gräsbrandsrisk behöver du vara extra uppmärksam även om man använder fasta grillplatser så inga gnistor flyger iväg och startar en brand.

Håll avstånd till annat brännbart

Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog. Plocka bort brännbart material i omgivningen så att elden inte sprider sig.

Begränsa ytan

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken omkring den. I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs två meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.

Orsaka inte onödiga larm

Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

Elda inte ensam

Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den. Var vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar. Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

Kontrollera elden och ha vatten i beredskap

Du ska alltid ha tillgång till vatten då du eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Elda bara små ytor åt gången. Tänk på att elda ytorna mot vinden för att få en bättre kontrollerad eldning. Med obrännbara krattor går det att "styra" elden något.