Eldningsförbud upphör att gälla fr.o.m. den 2/9 kl. 12.00.

Emmaboda och Torsås kommuner beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att häva eldningsförbudet.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och övriga kommuner i Kalmar län.

§1. Eldningsförbudet som infördes 2022-05-03, klockan 12:00 upphör att gälla från och med fredagen den 2 september 2022 klockan 12:00.

Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) är tillåtet.

Med anledning av kallare väder med regn (lägre spridnimngsrisk och högre fuktighet) som passerat Emmaboda och Torsås, så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunerna. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av vakthavande räddningschef i beredskap.

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid hantering av eld, även grillning.