Operativ verksamhet

Bild från övning, trafikolycka

Med räddningstjänst avses i lagen (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778) de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Ansvar

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotande intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • omständigheterna i övrigt.

Styrkornas beredskap

Tabellen visar den minsta bemanning som ska finnas i beredskap på respektive styrka under dygnets alla timmar. Tabellen visar också vilken anspänningstid som gäller. Anspänningstiden är den tid det maximalt får ta från larm tills första räddningsfordon lämnar brandstationen.

Skriv tabellbeskrivning här

Station

Styrka

Anspänningstid

Torsås

4 AL/Brandmän

5 min.

Emmaboda

4 AL/Brandmän

5 min.

Vissefjärda

3 AL/Brandmän

5 min.

Åfors

1 Brandman

5 min.

Åfors värn

5-6 personer

-

Långasjö

1 Brandman

5 min.

Långasjö värn

7-8 personer

-

LedningTorsås

1 Styrkeledare

5 min.

Emmaboda

1 Styrkeledare

5 min.

Gemensam ledning
Kalmar län

Brandmästare/ Brandingenjör/ RäddningschefBeredskapsstyrkorna tjänstgör normalt var fjärde vecka. I beredskap finns samtidigt 16 personer. Totalt finns det ca 60 deltidsbrandmän i beredskap.

Skriv tabellbeskrivning här

Handläggare


Operativ enhetschef
Henrik Martinsson
Telefon 0471 24 98 83
E-post: henrik.martinsson@rfet.se

Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se