Åfors station

Åfors Brandstation

Åfors brandstation byggdes år 1947.

Historik

Algutsboda borgarbrandkår bildades 1945 efter det pågående arbetet med utformning av Brandordning som godtogs och fastställdes i Kronobergs län 1946. Föregångare till borgarbrandkåren var en frivillig organisation varav hälften av medlemmarna skulle vara från Åfors och den andra hälften från Eriksmåla. Denna frivilliga organsiation fungerade sedemera som skogsbrandvärn.

År 1947 blev brandstationen i Åfors färdig och första brandbilen var en Chevrolet av äldre modell, som efter några år var i behov av omfattande och dyrbar reparation. År 1949 beslutades det därför att inköpa ett fordchassi samt antaga Brandtekniska byrån i Kalmar till att bygga brandbilen. En skogsbrandjeep fick man i gåva av Brandförsvarsförbundet, med anledning av de stora skogarna i Algutsboda. Den 1 januari 1969 slogs kommunerna samman, och Algutsboda kom att tillhöra Emmaboda kommun.
Historik Algutsboda Brandkår , 374.5 kB.

Nutid

Idag inryms fortfarande Åforskåren på brandstationen som byggdes 1947. Beredskapsstyrkorna bestå av fyra grupper med 1 styrkeledare/deltidsbrandman, och fyra personer i värn. På stationen står idag en Scania släckbil med 3 400 liter vatten och VW lastbil som fungerar som framskjuten enhet.