Långasjö station

Långasjö Brandstation

Långasjö Brandstation byggdes av Långasjö GoIF år 2002. Stationen är tillbyggt till föreningslokalen.

Historik

Brandvärnet i Långasjö bildades i början av 1940-talet. Den första brandbilen var en Chevrolet av 1934-års modell och med mekaniska bromsar. Bilen hade osynkroniserad växellåda och slangrullar på båda sidorna. Det fanns en brandstation med slangtorn. Efter användning torkades slangen i tornet, sedan manglades den och till det hade man en särskild apparat. Brandstyrkan bestod av 12 man. År 1989 inköptes en brandbil av 1983-års modell av märket VW Man. Bilen hade en vattentank på 2 500 liter och en bakmonterad pump.

År 1999 söktes nya lokaler till värnet. Långasjö GoIF meddelade att föreningen skulle kunna tänka sig göra en tillbyggnad till sin föreningslokal vid Idrottsplatsen i Långasjö, för detta ändamål. Föreningen byggde två rejäla garageplatser och ett mindre kontorsutrymme som värnet fick hyra. Räddningsvärnet fick också tillgång till de hygienutrymmen och den samlingslokal som redan fanns i byggnaden. Under 2002 invigdes således en ny brandstation. Den gamla stationen med sitt slangtorn finns fortfarande kvar.

Nutid

Idag inryms värnet fortfarande i de lokaler som Långasjö GoIF byggde vid Långasjö Idrottsplats. Styrkan består av 1 styrkeledare/deltidsbrandman och 8 brandvärnsmän. En Scania släckbil som ger 3 000 liter vatten finns på stationen.