Torsås station

Torsås brandstation

Torsås Brandstation invigdes år 2002. Här inryms, förutom räddningstjänst, även ambulansverksamheten i Torsås.

Historik

Den 17 januari 1917 fick municipalfullmäktige i uppdrag, att tillsammans med frivilliga brandkårens styrelse inkomma med förslag, till övertagande av brandväsendet i Torsås. I februari beslöt fullmäktige, att ta över brandförsvaret, både brandredskapen och skulderna. Ett spruthus fanns på torget och Kronolänsman utsågs till brandchef men avsade sig uppdraget redan vid första mötet. Den 25 april 1917 valdes därför ny brandchef i samhället.

Samhällsborna var tydligen missnöjda med brandkåren och en privatperson uppmanade municipalfullmäktige ”att snarast ordna brandväsendet i samhället. Särskilt vad motorsprutan och vattentillgången beträffade så att brandredskapen på ett nöjaktigt sätt fungerade vid en ev. eldsolycka”. I december 1919 inköptes spruta, slangar, kopplingar, grenrör och utskjutsstege.

Under 1921 godkändes en ritning till byggande av nytt spruthus, tornets höjd skulle vara åtta meter. År 1926 utsågs ny brandchef och det kom också en ny brandordning. 1932 anförskaffades 200 m tryck- och 3 m sugslang, en gasmask, 6 hjälmar och 6 oljerockar. Kåren anslöts till Kalmar Läns Brandkårsförbund. Samma år fick man sin första brandbil, en Chevrolet.

År 1933 bestod elikåren av 12 brandmän och det utgick en krona för varje övning. Chauffören fick ett årligt arvode på 25 kronor för skötsel och vård av brandbilen. Året därpå fastställdes att timersättningen vid eldsvåda skulle vara 1.50 kr. År 1935 sattes en tyfon upp på brandstationen. Under 40-talet hade brandkåren fått in pengar för att skaffa en bättre bil, och en Ford V8 med vattentank inköptes.

Nutid

Den nuvarande brandstationen invigdes den 8 februari 2002. Beredskapsstyrkorna består av fyra grupper med 1 styrkeledare + 4 deltidsbrandmän. På stationen arbetar tekniker, utbildningspersonal, stf. räddningschef och räddningschef. På stationen inryms också ambulansverksamheten i Torsås. Fordonsmässigt så har man idag en Scania släckbil med 3 000 liter vatten och 400 liter skum, en Scania tankbil med 8 000 liter vatten och 500 liter skum. Här står också en Hägglunds bandvagn.