Vissefjärda station

Vissefjärda Brandstation

Vissefjärda Brandstation byggdes år 1958. Byggnaden delas med viss kommunal verksamhet.

Historik

Vissefjärda brandkår bildades 1936, efter det att bygden hade drabbats av många storbränder. En brandstation byggdes 1938 på Vissefjärda Mejeris tomt, och en Ford Lincoln inköptes för 500 kronor och byggdes om till brandbil. Brandslangarna var placerade mellan de båda sidosätena.

År 1950 övergick Vissefjärda brandförsvar i kommunalt regi, från att ha varit en Brandskyddsförening från allra första början. År 1953 ersätter man Lincolnen med en Chevrolet med 800 liter vatten. 1957 flyttas alarmeringen, som tidigare skötts internt genom tyfon på Vissefjärda hotell, till fjärralarmering från Växjö brandkår. Under år 1958 blir den nya brandstationen klar och den gamla rivs. År 1968 byggs brandstationen ut med lektionssal och tvättrum. Samma år köps en ny släckbil in, en International med 2 500 liter vatten. Den 1 januari 1969 slogs kommunerna samman, och Vissefjärda kom att tillhöra Emmaboda kommun.
Historik Vissefjärda Brandkår , 497.2 kB.

Nutid

Idag inryms Vissefjärdakåren fortfarande i den brandstation som byggdes år 1958. Beredskapsstyrkorna består av fyra grupper med 1 styrkeledare + 2 deltidsbrandmän, och en person i pooltjänst. Vissefjärdakåren har sedan år 1991 deltagit i Kalmar läns brandkårstävlingar, som anordnas varje år. År 2008 vann kåren tävlingen och fick anordna tävlingen året därpå. På stationen står idag en Scania Bas 4 med 6 000 liter vatten och en Scania tankbil med 8 000 liter vatten och 1 000 liter skum.

Vissefjärdakåren har en vänortsbrandkår som finns i Garzau i Tyskland. I juni 2010 var personalen i Vissefjärdakåren inbjudna till 100-års firande med den frivilliga brandkåren i Garzau. Det var medaljer som delades ut till olika personer, tal och karnevalståg med äldre och nyare fordon. Dagen avslutades med en liten fest.