Arbeta hos oss som deltidsbrandman

Att vara deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor.

Personräddning vid rökdykarinsats, övning

Anställning

Som räddningspersonal i beredskap är du anställd inom kommunal räddningstjänst. Du har som regel en annan huvudarbetsgivare, men du måste inte ha ett annat ordinarie arbete för att komma ifråga. Räddningstjänsten betalar ersättning för den tid du har beredskap. Dessutom får du ersättning för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning.

Arbete inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. I ditt arbete möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig.

Anställningskrav

Du ska ha fyllt 18 år och ha lägst B-körkort.
Du behöver vara frisk och ha god kondition.
Du behöver i normalfallet kunna inställa dig på stationen inom fem minuter vid larm.
Du behöver tillstånd från din ordinarie arbetsgivare.

Innan anställning, medicinska och fysiska tester

Gångbandstest enligt AFS 2007:7, åldersrelaterad
Höjdtest, styrketest, klaustrofobi och simkunnighet
Arbets-EKG
Hälsoundersökning

Arbetstiderna

Du har regelbunden beredskap, det vanligaste är var fjärde vecka, men även andra varianter kan förekomma. När du har beredskap ska du befinna dig så nära brandstationen att du hinner inställa dig normalt inom fem minuter vid larm. Du deltar också i fortbildning och övningar som sker regelbundet inom den egna kåren.

Bil på sidan. Räddning vid trafikolycka, övning.

Grundutbildning för RIB-personal

För att kunna gå grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) måste du först ha fått anställning inom den kommunala räddningstjänsten som deltidsbrandman eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentliga namnet är,

Efter att du blivit anställd så kan räddningstjänsten söka plats för dig till utbildningen. Själva utbildningen är på 6 veckor och är uppdelad i två delar:
Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 vecka
Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Utbildningens uppbyggnad

Kurs 1 Kommunal räddningstjänst

Delkurs A: Introduktion till yrkesrollen, 2 veckor (80 timmar).

Studierna inleds med delkurs A-Introduktion till yrkesrollen som syftar till att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnesområdena brand, räddning, akut omhändertagande, farliga ämnen och miljö för att bygga vidare på under delkurs B. Lärandeprocessen sker bland annat genom föreläsningar, diskussionsövningar och grupparbeten. Arbetssättet innebär att samarbets- och problemlösningsförmågan förstärks. Vad avser de praktiska övningsmomenten i kurs 1 så ligger tyngdpunkten på dem inom delkurs B.

Delkurs A genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Delkurs B: Praktik i räddningstjänst, 1 vecka (40 timmar).

Under den här kursen befinner sig den studerande på sin lokala räddningstjänst och genomgår där en praktikperiod utifrån uppsatta lärandemål från kursplanen.

När den studerande genomgått kurs 1, Kommunal räddningstjänst med godkända resultat kan anmälan till kurs 2, Räddningsinsatsen göras.

Kurs 2 Räddningsinsatsen, 3 veckor

Kursen knyter ihop de kunskaper den studerande fått med sig under kurs 1 och ger den studerande förutsättningar till fördjupade kunskaper inom de olika ämnesområdena. Under slutet av kursen kommer de studerande delta i och öva på olika typer av räddningsinsatser av typen vanligt förekommande olyckor.

Kurs 2 genomförs på MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de regionala utbildningsplatserna.

Efter genomgången och godkänd kurs 2 utfärdas ett utbildningsbevis från MSB som ger möjlighet att söka fortbildning och vidareutbildning inom MSB:s utbildningssystem.