Arbeta hos oss

Kvinna eller man. Vi söker dig som vill göra en samhällsinsats genom att rycka ut för att ge en hjälpande hand till människor i nöd. Överallt i samhället finns det risker och deltidsbrandmännens arbete är därmed mycket viktigt för säkerheten och tryggheten på orten. Men vad innebär det att vara deltidsbrandman?

Deltidsbrandman
Räddningstjänstpersonal i beredskap är en deltidsanställning. Du har som regel en annan huvudarbetsgivare, men du måste inte ha ett annat ordinarie arbete för att komma ifråga. Räddningstjänsten betalar för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning. Du har beredskap var tredje eller var fjärde vecka med beredskapsersättning.

Under din beredskapsvecka måste du vara tillgänglig dygnet runt och inom fem minuter efter larm vara utryckningsklar på brandstationen. Du får varierande och spännande uppgifter att lösa tillsammans med ditt team. Det handlar både om förebyggande insatser och räddningsinsatser vid t.ex.bränder, trafikolyckor och andra skadeplatser.
Du blir en viktig resurs för samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på ditt ordinarie jobb.

Våra anställningskrav
• Kvalifikationer
Körkort lägst BC
• Fysisk status

Hälsoundersökning
Arbets-EKG
Gångbandstest enligt AFS 2007:7, åldersrelaterad
• Antagningstest
Höjdtest, styrketest, klaustrofobi, bilkörning och simkunnighet

Utbildning
Din första grundläggande utbildning som deltidsbrandman får du genom en preparandkurs som Räddningstjänstförbundet anordnar i egen regi. Kursen omfattar två veckor och berör den egna räddningstjänstens verksamhet med tyngdpunkt på organisation, materiel och skyddsutrustning. Kursen behandlar även rökdykning, metoder och system för brandsläckning, brandförlopp samt första hjälpen. Preparandkursen kompletteras med en rökdykarkurs på 2 dagar.

Nästa steg är utbildning för räddningsinsats som är en grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap. Den ger kompetens för att arbeta i kommunal räddningstjänst med att förbereda och genomföra räddningsinsatser vid vardagsolyckor som exempelvis brand i byggnader och trafikolyckor. Du får även kompetens för att medverka vid större räddningsinsatser och höjd beredskap. Utbildningen syftar till att ge förståelse för hur räddningstjänsten bidrar till kommunens olycksförebyggande och skadebegränsande arbete. Kursupplägget består av två veckor i Revinge, åtta veckor på distans i 1/4-fart och avslutningsvis tre veckor i Revinge.