Direktion / Ledning Ledning

Styrelsebord med stolar

Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker. För mandatperioden 2019-2022 har Torsås kommun fem ordinarie ledamöter och Emmaboda kommun har fyra ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Henrik Nilsson Bokor (s) Torsås Ordförande
Johan Jonsson (c) Emmaboda v.ordförande
Susanne Rosén (s) Torsås
Mats Bjartling (ba) Emmaboda
Eva-Kristina Berg (c) Torsås
Maria Ixcot Nilsson (s) Emmaboda
Mona Magnusson (m) Torsås
Flemming Jörgensen (s) Emmaboda
Janita Kirchberg (sd) Torsås

Ersättare

Per Adolfsson (s) Emmaboda
Hans Larsson (s) Torsås
Leif Spångberg (l) Torsås
Leif Karlsson (m) Emmaboda
Magnus Nilsén (m) Torsås
Anja Karlsson Granlund (ba) Emmaboda
Marcus Johansson (c) Torsås
Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda
Melker Lyth (sd) Torsås

Revisorer

Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda
Monica Anderberg (s) Torsås

Under förbundsdirektionen finns räddningschef som högste verkställande tjänsteman. Tillsammans med stf. räddningschef utgör de en ledningsgrupp för räddningstjänst.

Räddningschef

Hans Erlandsson
Telefon 0471 - 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. räddningschef

Finn Jensen
Telefon 0471 - 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Inplanerade möten för 2022:

7/3 kl. 08:30, Torsås
13/6 kl. 08:30, Emmaboda
19/9 kl. 08:30, Torsås
12/12 kl. 08:30, Emmaboda