Direktion / Ledning

Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker. För mandatperioden 2019-2022 har Torsås kommun fem ordinarie ledamöter och Emmaboda kommun har fyra ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Henrik Nilsson Bokor (s) Torsås Ordförande
Johan Jonsson (c) Emmaboda v.ordförande
Susanne Rosén (s) Torsås
Mats Bjartling (ba) Emmaboda
Eva-Kristina Berg (c) Torsås
Maria Ixcot Nilsson (s) Emmaboda
Mona Magnusson (m) Torsås
Flemming Jörgensen (s) Emmaboda
Janita Kirchberg (sd) Torsås

Ersättare
Roland Swedestam (s) Torsås
Per Adolfsson (s) Emmaboda
Leif Spångberg (l) Torsås
Sten-Olof Johansson (m) Emmaboda
Staffan Kromnow (m) Torsås
Anja Karlsson Granlund (ba) Emmaboda
Marcus Johansson (c) Torsås
Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda
Melker Lyth (sd) Torsås

Revisorer
Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda
Monica Anderberg (s) Torsås

Under förbundsdirektionen finns räddningschef som högste verkställande tjänsteman. Tillsammans med stf. räddningschef utgör de en ledningsgrupp för räddningstjänst.

Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 - 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 - 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Inplanerade möten för 2019:
4/3 kl. 08:30, Torsås
3/6 kl. 08:30, Emmaboda
9/9 kl. 08:30, Torsås
2/12 kl. 08:30, Emmaboda