Ekonomi

Räddningstjänstförbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering.

Budget

Intäkter kommer främst från tillsynsavgifter, utbildningar och utryckningar till automatlarmsanläggningar pga. felaktiga larm. Respektive ägandedel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 57 % och för Torsås 43 %.

Delårsbokslut

Förbundet upprättar ett delårsbokslut varje år som skall godkännas av direktionen.

Årsredovisning

Årsredovisningen skall godkännas av direktionen. Därefter lämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

Skriv tabellbeskrivning här

Redovisningar

År 2007
Årsredovisning , 433.9 kB, öppnas i nytt fönster.


År 2008
Delårsrapport , 315.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 647 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2009
Delårsrapport , 700.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2010
Delårsrapport , 419.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 705.9 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2011
Delårsrapport , 581 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2012
Delårsrapport , 584.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 912.6 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2013
Delårsrapport , 618.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2014
Delårsrapport , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2015
Delårsrapport , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2016

Delårsrapport , 656.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 14.2 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2017
Delårsrapport , 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning , 9 MB, öppnas i nytt fönster.

År 2018
Delårsrapport , 3.8 MB.
Årsredovisning , 2 MB.

År 2019

Delårsrapport , 1.2 MB.

Årsredovisning , 2.1 MB.

År 2020

Delårsrapport , 2.3 MB.

Årsredovisning , 2.4 MB.

År 2021

Delårsrapport , 1.4 MB.

Årsredovisning , 1.7 MB.