Ekonomi

Räddningstjänstförbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering.

Budget

Intäkter kommer främst från tillsynsavgifter, utbildningar och utryckningar till automatlarmsanläggningar pga. felaktiga larm. Respektive ägandedel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 57 % och för Torsås 43 %.

Delårsbokslut

Förbundet upprättar ett delårsbokslut varje år som skall godkännas av direktionen.

Årsredovisning

Årsredovisningen skall godkännas av direktionen. Därefter lämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

Skriv tabellbeskrivning här

Redovisningar

År 2007
Årsredovisning


År 2008
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2009
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2010
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2011
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2012
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2013
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2014
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2015
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2016

Delårsrapport
Årsredovisning

År 2017
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2018
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2019

Delårsrapport

Årsredovisning

År 2020

Delårsrapport


Till toppen