Ekonomi

Räddningstjänstförbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering. Dessa intäkter kommer främst från tillsynsavgifter, utbildningar och utryckningar till automatlarmsanläggningar pga. felaktiga larm. Respektive ägandedel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot invånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 % och för Torsås 38,5 %.

Delårsbokslut
Förbundet upprättar ett delårsbokslut varje år som skall godkännas av direktionen.

Årsredovisning
Årsredovisningen skall godkännas av direktionen. Därefter lämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

Skriv tabellbeskrivning här

Redovisningar

År 2007
Årsredovisning

 

År 2008
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2009
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2010
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2011
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2012
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2013
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2014
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2015
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2016

Delårsrapport
Årsredovisning

År 2017
Delårsrapport
Årsredovisning

År 2018
Delårsrapport
Årsredovisning