Kontakt

Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 - 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. Räddningschef/
enhetschef Förebyggande

Finn Jensen
Telefon 0471 - 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Administratör
Ing-Marie Michaelsson
Telefon 0471 - 24 98 84
E-post: ing-marie.michaelsson@rfet.se

Tekniker
Jan Adolfsson
Telefon 0471 - 24 98 91
E-post: jan.adolfsson@rfet.se

Utbildning/Tillsyn
Håkan Olsson
Telefon 0471 - 24 98 92
E-post: hakan.olsson@rfet.se

Operativ enhetschef
Henrik Martinsson
Telefon 0471 - 24 98 83
E-post: henrik.martinsson@rfet.se

Säkerhetssamordnare för
Emmaboda kommun

Henrik Svensson
Telefon 0471 - 24 98 93
E-post: henrik.svensson@rfet.se

Brandskyddskontrollant
Fredrik Holmberg
Telefon 0471 - 24 98 95
E-post: fredrik.holmberg@rfet.se

Brandskyddskontrollant
Vakans

Besöksadresser:
Emmaboda: Järnvägsgatan 41, 361 30 Emmaboda.
Torsås: Industrigatan 1, 385 34 Torsås.

Postadress:
Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås
Box 42
361 21 Emmaboda

Organisationsnummer:
222000-2196

Telefon: 0471 - 24 98 80, 0486 - 333 15
E-post: raddning@rfet.se
Hemsida: http://www.rfet.se

Fakturaadress:
Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås
Box 60
361 21 Emmaboda
Refnr: .............