Lagstiftning

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås verkar främst inom två lagstiftningsområden.

Lagstiftningsområden

Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anger vad som skall betraktas som räddningstjänst, vilka skyldigheter som den enskilde, kommunen och staten har. Vidare innehåller lagen en beskrivning vilka åtgärder en räddningsledare får vidta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Till lagen finns även en förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anger hur hantering och import av brandfarliga och explosiva varor får ske. Lagen behandlar frågor om skyldigheter vid hantering, tillstånd och ansvar. Till lagen finns även en förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.