Tips och råd

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats

Eldstäder

Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Eldstäderlänk till annan webbplats

Goda råd om köp av eldstäder och skorsten

När du ska köpa skorsten och eldstäder finns det några frågor du bör ställa dig.

Goda råd om köp av eldstäder och skorsten

Goda råd om vedeldning

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

Goda råd om vedeldning

Tips och råd om hur du eldar säkert hemma

Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har man en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Tips och råd om hur du eldar säkert hemma

Brandsäker placering

Boverkets Byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda för en eldstad. Här får du information om vad du ska tänka på och vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera till exempel kamin.

Brandsäker placeringlänk till annan webbplats

Lagar och regler

Sotning och brandskyddskontroll är en av lagen om skydd mot olyckor styrd kommunal myndighetsverksamhet.

Lagar och reglerlänk till annan webbplats

Till toppen