Tips och råd

Sotning och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Eldstäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Många bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att du eldar på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll görs.

Goda råd om köp av eldstäder och skorsten
När du ska köpa skorsten och eldstäder finns det några frågor du bör ställa dig.

Goda råd om vedeldning
När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

Tips och råd om hur du eldar säkert hemma
Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har man en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Brandsäker placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverkets Byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda för en eldstad. Här får du information om vad du ska tänka på och vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera till exempel kamin.

Lagar och reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sotning och brandskyddskontroll är en av lagen om skydd mot olyckor styrd kommunal myndighetsverksamhet.