Utbildning

Bild från övning, brandsläckning

Hur undviker man att olyckor inträffar? Hur ser man till att skadorna till följd av olyckor blir så små som möjligt? Hur agerar man om olyckan ändå skulle vara framme?

Begränsa konsekvenserna

Även om man försökt att förebygga risken för brand kan en brand uppstå. Under de första minuterna efter att en brand uppstått kan man själv göra mycket för att begränsa konsekvenserna. Har man en fungerande brandvarnare så att man får vetskap om branden tidigt så kan man i många fall, med rätt kunskap, släcka branden innan den gjort någon värre skada.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska man arbeta systematiskt med sitt brandskydd, såväl privatpersoner som företag har ansvar för att de har ett fullgott brandskydd. Detta innebär att man ska ha t.ex. brandvarnare eller automatiskt brandlarm, att man har rätt släckutrustning och att man har kunskap om hur man ska agera om olyckan är framme.

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats.

Varje år utbildar Räddningstjänstförbundet ca 2000 personer i brandskydd och första hjälpen. Utbildningsverksamheten är en viktig del i förbundets förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna och företagen medvetna om olycksrisker, hur man skyddar sig mot olyckor samt hur man begränsar konsekvenserna av en olycka.