Brandkunskap i skolan

Barn som släcker brand i kläder på övningsdocka

Målet är att alla skolbarn vi träffat känner till vikten av ett gott brandskydd i skolan och hemmet, och vad det innebär. De ska veta vad de bör göra i händelse av brand och hur de förebygger att brand uppstår. De ska även känna till vad räddningstjänsten gör.

Utbildningen

Syftet med denna utbildning är att lära barnen brandsäkerhet och hur man ska agera om olyckan är framme.

Räddningstjänstens ambition är att minska antalet bränder och andra olyckor genom förebyggande verksamhet. Det är viktigt att ”tänka säkerhet” redan i tidig ålder och därför träffar Räddningstjänstförbundet barnen i Emmaboda och Torsås kommuner en gång i årskurs 2 och en gång i årskurs 5.

Eleverna ska efter genomgången utbildning:
• ha respekt för elden.
• ha en större kunskap om eld och brand.
• känna till hur man förhindrar att det börjar brinna.
• känna till vad de ska göra om det börjar brinna hemma eller i skolan.
• veta att man aldrig ska leka med elden.

I den teoretiska delen av brandutbildningen får barnen bl.a. lära sig hur man larmar SOS. Den praktiska delen består av att barnen får prova på att släcka med handbrandsläckare och brandfilt. I samband med undervisningen berättar vi om yrket som brandman, om våra brandbilar och om vår utrustning.