Brandkunskapsutbildning

Person som släcker eld med pulversläckare

Kursen ger grundläggande kunskap och utbildning i hur man förebygger bränder och hur man agerar på ett korrekt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Kursen anpassas efter deltagarnas förutsättningar och kundens önskemål.

Grundläggande brandkunskap

Allmän brandkunskap är basutbildningen inom brand. Kursen kompletteras efter eget önskemål och anpassas efter Ert behov. T ex Vård o Omsorg, skolor, industri, kontor, hotell, restaurang eller efter eget önskemål.

Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man förebygger brands uppkomst. Kursdeltagarna erhåller kunskaper i hur man agerar om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa.

Innehåll

  • Brandfysik och brandförlopp
  • Brandgaser och brandorsaker
  • Alarmering, utrymning och olycksförebyggande åtgärder
  • Släckredskap och praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen. Brand i kläder är också ett av övningsmomenten. I anslutning till de praktiska momenten genomförs även olika demonstrationer, tex tryckkärl utsatta för brand.

Kursen justeras eller kompletteras enkelt efter Era önskemål.

Kurstid

3 – 4 tim för max 15 personer

Pris: Beroende på kursens upplägg. Kontakta våra utbildare för prisförfrågan eller offert.