Brandsäkert hem

Webbutbildning Brandsäkerhet i hemmet

Utbildningen

Nu har du möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj.

Utbildningen är gratis och genomförs på datorn. Du kommer att lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Utbildningen finns översatt till engelska, norska, danska, finska, arabiska och somaliska.

Innehåll

Hinner du ut från den brinnande bostaden i tid – genom att svara på frågor och göra rätt val kommer du ut innan det är för sent. Ta del av statistik och fakta om bränder i Sverige.

Hitta brandrisker – du lär dig att se och hitta brandrisker samt hur du kan reducera dem.

Hitta brandorsaken – prova på rollen som brandutredare och hitta brandorsaken. Du får se hur bränder kan starta samt följa ett brandförlopp.

Testa ditt agerande i olika brandscenarier.

Är bostaden brandsäker – vi går igenom utrustning i hemmet, bland annat brandvarnare, brandsläckare och spisvakt. Du får själv hitta fel för att lära dig vad du bör tänka på.

Sammanfattning och kunskapstest – gör det avslutande testet.

Brandskyddsföreningens webbutbildning Länk till annan webbplats.