Din säkerhet

Polisavspärrningsband runt brandplats

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Brandrisker

Ett bra sätt att arbeta förebyggande med sitt brandskydd är att titta över vilka brandrisker som finns i ens omgivning. Levande ljus, trasiga el-sladdar, fel watt-tal i ljusstakarna, blinkande lysrör och liknande är exempel på saker som kan orsaka en brand om det vill sig illa. Därför är det viktigt att man tar reda på riskerna och åtgärdar de risker som går att åtgärda.

Brandvarnare ger tidig varning

Vissa brandrisker kan man inte förebygga bort och därför är det viktigt att man tidigt bli varnad om en brand uppstår. Brandvarnare eller automatiskt brandlarm är exempel på saker som varnar oss tidigt vid ett tillbud.

Kunskap räddar liv

Om det skulle börja brinna är det viktigt att man har kunskap om hur man ska agera. Om branden inte är så stor kan man försöka släcka den med en brandfilt, en brandsläckare eller kanske med en spann vatten. Skulle det vara så att branden är så stor att man inte klarar att släcka den, så är det viktigt att man lämnar det brinnande rummet och stänger dörren till det brinnande utrymmet.

Varna och larma

Det är också viktigt att man varnar andra i närheten om att det brinner samt att man larmar räddningstjänsten genom att ringa 112.

Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.