Enkät för tillsyn- och brandskyddskontroll

Nedan följer ett antal frågor som vi önskar att du svarar på.
Du graderar påståendena i 1-5 (1 för mycket liten utsträckning och 5 för i mycket stor utsträckning). Lämna, om möjligt, gärna också kommentarer. Tack för din hjälp!

Fråga 1
I vilken utsträckning ser du att besöket bidragit till ett ökat brandskydd och trygghet i ditt hem eller din verksamhet?
Fråga 1


Fråga 2
I vilken utsträckning ser du att informationen som du har fått ökat kunskapen om brandskydd och vad du kan göra för att öka brandsäkerheten?
Fråga 2


Fråga 3
I vilken utsträckning är din förväntan på besöket uppfylld?
Fråga 3


Fråga 4
I vilken utsträckning gav den information du fick före besöket en rättvisande bild av vad besöket skulle leda till?
Fråga 4


Fråga 5
I vilken utsträckning var bemötande och professionalism vid besöket bra och du fick möjlighet att framföra frågor och åsikter?
Fråga 5Vad kan förbättras?


Välj verksamhet
Välj verksamhet