Enkät för utbildning

Nedan följer ett antal frågor som vi önskar att du svarar på.
Du graderar påståendena i 1-5 (1 för mycket liten utsträckning och 5 för i mycket stor utsträckning). Lämna, om möjligt, gärna också kommentarer. Tack för din hjälp!

Fråga 1
I vilken utsträckning ser du att utbildningen bidrar till att du har den kompetens som krävs?
Fråga 1






Fråga 2
I vilken utsträckning kommer du att kunna agera bättre i din roll efter utbildningen?
Fråga 2






Fråga 3
I vilken utsträckning är din förväntan på utbildningen uppfylld?
Fråga 3






Fråga 4
I vilken utsträckning hade du fått rätt information, förkunskaper inför utbildningen?
Fråga 4






Fråga 5
I vilken utsträckning var bemötandet och professionalism bra vid utbildningen och fick du möjlighet att framföra frågor och åsikter?
Fråga 5







Vad kan förbättras?
$field.shortDescription


Typ av utbildning
Typ av utbildning




Till toppen