Gräs- och skogsbränder

Risker för brand i skog och gräs skiftar mycket beroende på vilken del av landet du bor. En brand kan också bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut.

Skydd mot brand måste därför anpassas efter lokala förutsättningar. Vid extrema väderförhållanden kan kommunens räddningstjänst eller länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud.

Skogsbränder
Vid långvarig torka kan en antändning leda till att en svår skogsbrand utvecklas.

Om du bor nära skog är det bra att följa de lokala nyheterna. Om du upptäcker en brand är det viktigt att varna andra i närheten, sätta dig själv i säkerhet och ringa 112.

Skogsbränder kan bli stora och sprider sig snabbt. Även om du inte bor nära branden kan det bli aktuellt att evakuera varför det är bra att förbereda dig i ett så tidigt skede som möjligt.

Om röken når dig där du bor bör du stänga fönster, dörrar och ventilation för att undvika rök.

Det är farligt att vistas i skogen efter en skogsbrand på grund av att trädens rötter kan ha bränts av och träden kan falla ner utan förvarning.

Gräsbränder
Under våren ökar riskerna med gräsbränder, ofta i torrt fjolårsgräs. Gräsbränder tenderar att sprida sig mycket snabbt och är därför svåra att släcka, speciellt vid blåsiga förhållanden. Hastiga väderomslag kan även göra att risken för gräsbrand snabbt ändras och att stora lokala variationer förekommer.

Du ska därför vara försiktig när du eldar, grillar och kastar cigaretter. Ha gärna med dig något som du kan släcka med.

Ta även för vana att känna på gräset, om det inte är torrt finns ingen risk för att brand ska uppstå.

Brandriskprognoser och eldningsförbud
Torsås kommun Länk till annan webbplats., Emmaboda kommun Länk till annan webbplats. och Räddningstjänstens hemsidor redovisas det alltid om det råder eldningsförbud i dessa två kommuner.

SMHI:s brandriskprognoser, Länk till annan webbplats. för de kommande 5 dygnen.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats., karta som visar information var det råder eldningsförbud i Sverige.
Länsstyrelsen i Kalmar län Länk till annan webbplats., information om eldningsförbud och de olika nivåerna.

Till toppen